Hiển thị tất cả 15 kết quả

Sigma-Aldrich

Tập đoàn hóa chất Sigma-Aldrich hiện có trên 300.000 sản phẩm đáp ứng gần như đầy đủ nhu cầu quý khách với các thương hiệu sản phẩm như: SIGMA, SIGMA ALDRICH, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO.Các dòng sản phẩm do hóa chất Sigma Aldrich cung cấp.Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase

  • Dung môi cơ bản, dung môi sắc ký HPLC, GC, TraceCert, CRM, ICP, ICP-MS,
  • Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích thích tố sinh trưởng, vi lượng, đa lượng
  • Nghiên cứu trên động vật: Neurobasal medium, RPMI, Ham’s F12 nutrient mixture..
  • Nghiên cứu trên Vi Sinh: môi trường nuôi cấy pha sẵn, LB broth, BHI, BHA, MRS broth, Yeast Extract, Peptone, , đường..
  • Dược phẩm như chất chuẩn dược liệu, chất chuẩn dược mỹ phẩm, dược thủy sản.
  • PCR và ứng dụng: SYBR® Gree, Jump Start, KiCqStart®…
  • Cột sắc ký, dung môi, hóa chất và phụ kiện sắc ký
  • Ngành khoa học vật liệu: cung cấp những nguyên liệu cho ngành nghiên cứu nano, chất liệu sinh học..
  • Vật tư tiêu hao thí nghiệm như dụng cụ thủy tinh, màng lọc tiệt trùng, syrine.