Cột sắc ký

cột sắc ký

Contents

Cột sắc ký

Top 100 cột sắc ký lỏng (LC) và cột sắc ký khí (GC)

cột sắc ký
Cột sắc ký lỏng- cột sắc ký khí

Các hợp chất phân tích có nhiều đặc điểm khác nhau, nên các dòng cột đặc trưng cũng có nhiều loại hạt nhồi (pha tĩnh) khác nhau phù hợp được sản xuất để phục vụ cho việc phân tích đa dạng của hợp chất. Và dưa trên điểm đặc trưng để gọi tên cũng như phân biệt các dòng cột. 

Merck hiện có hơn 5000 cột sắc ký lỏng HPLC/ UHPLC với thương hiệu Supelco® đáp ứng nhu cầu phân tách nhanh trên U / HPLC, LC-MS và biopolymer, tuân theo các tiêu chuẩn dược điển cho lĩnh vực dược cũng như các tiêu chuẩn quốc tế trong các ngành công nghiệp khác nhau

Cột sắc kí lỏng Supelco® HPLC/ UHPLC có sẵn các dạng hạt nhồi như:  

Cột hạt nhồi silica loại B (silica siêu tinh khiết) xốp hoàn toàn: 

– Cột Discovery® HPLC hiệu quả để phân tích các phân tử sinh học và các phân tử nhỏ. Các cột này có liên kết phân cực và không phân cực, với các đặc tính duy nhất, tính chọn lọc cho các ứng dụng LC-MS. 

– Cột Ascentis® với nhiều loại hạt nhồi, có độ chọn lọc đa dạng. Silica loại B làm cho cột trơ, ổn định và có thể tái tạo. Diện tích bề mặt cao của silica thích hợp cho khả năng chịu tải cao. 

– Cột Purospher® STAR HPLC và UHPLC phù hợp nhất để phân tách các mẫu cơ bản, trung tính và kim loại với hình dạng peak có độ đối xứng cao. Hiệu suất và độ ổn định vượt trội  cho phép linh hoạt tối đa trong việc phát triển phương pháp với độ ổn định pH rộng từ 1.5- 10.5. Đặc biệt, dòng Purospher® STAR RP18e có khả năng chạy 100% nước 

– Cột Titan ™ UHPLC với silica đơn phân tán, xốp hoàn toàn, kích thước hạt nhồi 1,9 µm, vượt qua các cột UHPLC khác với hiệu suất cao và chi phí thấp. Cột ổn định trong điều kiện áp suất và lưu lượng UHPLC. 

– Cột SeQuant® HILIC (sắc ký lỏng tương tác ưa nước) mang các nhóm chức zwitterionic. Các cột này có sẵn với nhiều loại chiều dài, kích thước hạt và kích thước lỗ đồng thời cho thấy khả năng tái tạo và độ bền đặc biệt. 

– Cột Sepax® HPLC là cột dựa trên silica có độ xốp cao chủ yếu được sử dụng để phân tích peptit và protein.  
Tham khảo Brochure về dòng cột Purospher® STAR và  Cột Discovery® Wide Pore  phân tích các phân tử sinh học tại đây 

Cột hạt nhồi silica truyền thống xốp hoàn toàn: 

– Dòng cột sắc ký HPLC dựa trên silica của Supelcosil® có nhiều loại hạt nhồi với kích thước hạt và cấu hình cột khác nhau, từ microbore đến quy mô chuẩn bị. Các cột này cho thấy hiệu quả tuyệt vời đối với các chất phân tích phân cực, không phân cực và tích điện. 
– Các cột LiChrospher® và Superspher® HPLC rất linh hoạt và đáng tin cậy được chứng minh trong hàng nghìn phương pháp HPLC đã được thiết lập. 
– Cột LiChrosorb® HPLC với các hạt nhồi silica không đều, kích thước hạt từ quy mô phân tích 5µm đến các hạt lớn phù hợp với quy mô sản xuất. 
– Cột TSKgel® * HPLC và UHPLC có sẵn để lọc gel, thẩm thấu gel, trao đổi ion, pha đảo, tương tác kỵ nước, tương tác ưa nước và sắc ký ái lực. 

Các cột hạt nhồi silica fused- core, xốp bề ngoài  

Các cột Fused-Core® HPLC như Ascentis® Express và BIOshell ™ mang lại tốc độ và hiệu quả cao hơn 40% so với cột hạt nhồi xốp hoàn toàn có cùng kích thước, có thể chuyển đổi bất kỳ hệ thống HPLC nào thành một hệ HPLC nhanh với tốc độ và hiệu suất tối đa.  

Cột Chromolith® HPLC dựa trên silica nguyên khối cho phép phân tách nhanh chóng với áp suất ngược thấp, chịu được các loại nền mẫu và kéo dài tuổi thọ cột, sản phẩm lý tưởng khi phân tích với khả năng chịu tải cao và tiết kiệm chi phí cho các mẫu có chất nền phức tạp.  

 Cột Chromolith® HPLC được làm từ silica nguyên khối với 2 cấu trúc lỗ xốp, 2um với lỗ xốp lớn và 13nm với lỗ xốp nhỏ. Cấu trúc này dẫn đến các lợi thế chính khác nhau cho cột. 
 Cột Chromolith® WP với kích thước lỗ xốp lớn (300 Å) cho phép phân tích các phân tử lớn như peptide, glycan, protein.  

Cột hạt nhồi polymer  

– Cột HPLC ApHera ™ RP và amin ổn định ở khoảng pH 2-12 và có thể rửa bằng dung dịch kiềm, lý tưởng cho việc phân tích peptit, protein nhỏ, cacbohydrat, thuốc phân cực và axit hữu cơ. 

– Cột Supelcogel® HPLC với hạt nhồi từ polyme polystyrene-divinylbenzene (PS-DVB) có khả năng bền hóa học. 2 dòng cột với 2 mức PS-DVB (6% và 8% liên kết chéo) tối đa hóa quá trình phân tách mẫu. 

 Cột HPLC Hamilton Polymeric RP cực kỳ trơ, hiệu quả và bền, với độ ổn định cơ học và nhiệt cao. 

– Cột TSKgel® * HPLC và UHPLC có sẵn để tách protein, peptit và các phân tử sinh học khác. Các cột chứa các hạt silica và methacrylate với các kích thước lỗ khác nhau có thể chứa các chất phân tích có trọng lượng phân tử khác nhau.  
Gần đây nhất là sự phát triển của hạt nhồi carbon chịu được pH và nhiệt độ cao thích hợp phân tích các hợp chất phân cực. 

Ngoải, ra, chúng tôi có nhiều loại cột HPLC chiral cho các ứng dụng khác nhau. 

Cột Astec CYCLOBOND ™ Chiral có các pha cyclodextrin liên kết cho phép phân tách hóa học chọn lọc các phân tử hữu cơ.

Cột Astec CHIROBIOTIC ™  dựa trên các glycoprotein macro vòng liên kết với gel silica có độ tinh khiết cao có sẵn cho các ứng dụng LC-MS chiral. 

Cột Astec Cellulose DMP bằng silica xốp hình cầu, có độ tinh khiết cao được phủ DMPC (3,5-dimethylphenyl carbamate); có thể tách một loạt các hợp chất bất đối trong điều kiện pha thường, hữu cơ phân cực và SFC. 

Cột Astec Copper Ligand Exchange thích hợp cho việc phân giải các axit hydroxy, axit amin, reacematter hai chức năng và các amin khác. 

Các cột Chiral dựa trên protein sử dụng các protein tự nhiên được cố định trên chất hỗ trợ silica để cung cấp tính chọn lọc đối quang. 

Cột Astec Polycyclic Amine Polymer cung cấp một công nghệ liên kết, chủ yếu được sử dụng trong pha thường, để tách các hợp chất raxemic. 
Tham khảo Brochure về dòng sản phẩm cột Chiral tại đây 

2. CỘT SẮC KÝ KHÍ

Danh mục toàn diện của chúng tôi về cột sắc ký khí, dung môi (headspace, ECD, FID hoặc MS), chất chuẩn và phụ kiện mang lại chất lượng chuyên biệt cho ứng dụng và thiết bị của bạn. Danh mục cột mao quản đầy đủ của chúng tôi cho GC và GC / MS bao gồm ionic liquid, MS-grade, Fast GC, GCxGC, chiral và cột PLOT. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các phụ kiện GC tương thích (GC septa, deactived inlet liner, ống tiêm và vial), dung môi chiết xuất và các sản phẩm lọc khí.

Phân tách sắc ký được cải thiện bắt đầu bằng việc chọn cột thích hợp. Trong GC, có sẵn hai loại cột: cột mao quản và cột nhồi 

Cột sắc ký GC được nhồi sẵn 

Cột GC được nhồi sẵn làm bằng thép không gỉ, PTFE hoặc ống thủy tinh chứa đầy hạt nhồi (pha tĩnh). Cột được nhồi sẵn có thể xử lý khối lượng mẫu lớn hơn và không dễ bị nhiễm bẩn. Cột thủy tinh được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu độ trơ cao, cột kim loại được sử dụng cho các ứng dụng ít yêu cầu hơn và cột PTFE được ưu tiên cho các ứng dụng nhiệt độ thấp. 

Cột sắc ký GC mao quản 

Cột GC mao quản phù hợp nhất cho các thử nghiệm có độ nhạy cao. Cột mao quản bao gồm một ống thủy tinh silica nung chảy, mỏng, trong đó pha tĩnh được liên kết hóa học hoặc phủ lên bề mặt bên trong cột. 

Cột GC không phân cực phù hợp nhất để phân tích các hợp chất không phân cực (ví dụ: ankan). Equity®-1, Omegawax®, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl, SLB®-5ms, SUPELCOWAX® và VOCOL® . Là những sản phẩm được khuyến khích sử dụng để tách các hợp chất không phân cực. Cột GC phân cực có hiệu quả nhất trong việc tách các chất phân tích phân cực.

SPB®-624, OVI-G43, VOCOL®, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, Omegawax®, SPB®-1000, SLB®-IL60i , Nukol ™ và SUPELCOWAX® 10 là một số cột phân cực giúp phân tách các hợp chất phân cực tốt nhất.  

Cột có độ phân cực cao bao gồm cột chứa pha tĩnh với tỷ lệ phần trăm nhóm chức cyanopropyl cao hơn. Các pha này thể hiện nhiều loại tương tác có thể tạo ra sự phân tách các hợp chất phân cực. Các hợp chất phân cực là những hợp chất chứa C và H, nhưng có một hoặc nhiều liên kết C = C hoặc C≡C. Các cột mao quản phân cực cao bao gồm SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i. 

CỘT SẮC KÝ GC CHO THIẾT BỊ GC INTUVO CỦA AGILENT 

Chúng tôi cung cấp một loạt các cột và phụ kiện cột sắc ký GC sáng tạo cho thiết bị GC Agilent Intuvo, bao gồm các phụ kiện chuyên biệt: phụ kiện kết nối không cần ferru, công nghệ giữ khoảng cách chip bảo vệ và cột không cắt, nâng cao trải nghiệm GC. 

PHỤ KIỆN CHO CỘT SẮC KÝ KHÍ GC 
Các phụ kiện GC phù hợp với các thiết bị GC thông thường bao gồm  GC septa, inlet liners, inlet seals, ferrules, đai ốc, cột bảo vệ, đầu nối, lưu lượng kế, dụng cụ cầm tay, ống tiêm, lọ và đèn phát hiện quang hóa (PID). 

Làm sạch khí và quản lý khí 

Hệ thống phân phối khí phải cung cấp khí pha động có độ tinh khiết cao ở áp suất phù hợp dựa trên mục đích sử dụng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm làm sạch và quản lý dòng khí (He, H, N, Ar), bao gồm máy lọc, sản phẩm ống nước và điều chỉnh, máy tạo khí và máy nén khí. 

Hạt nhồi CARBON GC 

Chúng tôi cung cấp chất hấp thụ carbon được thiết kế kỹ thuật cao (Carbosieve®, Graphsphere ™, Carbotrap® và Carbopack ™) và một số chất hấp phụ polyme xốp và rây phân tử thường được sử dụng để phân tích GC. Các tính năng chính của chất hấp phụ carbon của chúng tôi bao gồm: 

  • Cứng và không bở
  • Có độ xốp cao 
  • Bản chất kỵ nước nên thích hợp với môi trường ẩm ướt 
  • Được sử dụng cho các phân tử có kích thước chất phân tích tương đối với C2-C5 n-ankan 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *