Lưu trữ Danh mục: Thermo Scientific

Máy đo pH/mV/Nhiệt độ

Máy đo pH/mV/Nhiệt độ Model ORION STAR A121 (Cat.no. STARA1215) Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC – USA (Máy chính sản xuất tại Indonesia. Điện cực sản xuất tại Mỹ)

Máy đo pH/mV/Nhiệt độ Model ORION STAR A121 (Cat.no. STARA1215) Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC – USA (Máy chính sản xuất tại Indonesia. Điện cực sản xuất tại Mỹ). –Máy đo pH/mV/Nhiệt độ cầm tay Thermo Scientific Orion Star A121 kết hợp của sự đơn giản với sự chính xác. – Các biểu tượng hiển […]