Bảng giá hóa chất Sigma

Hóa chất thí nghiệm Sigma Aldrich

Bảng giá hóa chất Sigma tốt nhất tại Việt Nam

Công ty hóa chất Sigma Aldrich (Sigma-Aldrich Pte. Ltd) chuyên về hóa chất thí nghiệm cao cấp. Hóa chất bao gồm các loại hóa chất chuẩn, chất chuẩn phân tích, chuẩn dược điển, chuẩn thứ cấp, chuẩn làm việc, dung môi, dung môi sắc ký, hóa chất cơ bản, hóa chất có độ tinh khiết cao. Sigma Aldrich có nhiều nhãn hàng như: Sigma, Aldrich, Sigma-Aldrich, Roche, Supelco, USP, BP, EP

Hóa chất thí nghiệm Sigma Aldrich- Bảng giá hóa chất Sigma- Liên hệ: 0964049855
Hóa chất thí nghiệm Sigma Aldrich- Bảng giá hóa chất Sigma- Liên hệ: 0964049855

Bảng giá hóa chất Sigma trên toàn quốc: 

SKU Tên chất  Giá    
36684-100MG 3-Aminophenol PESTANAL®, analytical standard          932,000  
128848-100G 3,5-DINITROSALICYLIC ACID        2,300,000 CÓ SẴN
B0394-500G  Boric acid       2,195,000 CÓ SẴN
359963-100ML BORON TRIFLUORIDE DIHYDRA TE, 96%       1,592,000 CÓ SẴN
D9132-1G DPPH       3,400,000 CÓ SẴN
T8761-50G Tyloxapol       6,500,000 CÓ SẴN
 02574-1ML  02574-1ML Hóa chất 1,1-Dichloroethylene       1,309,000  
G1046-5MG Gingerol       7,107,000  
P63808-25G 2,6-Pyridinedicarboxylic acid          880,000  
656720-1G 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde       3,815,000  CÓ SẴN
734845-1G 2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde        4,746,000  CÓ SẴN
135577-100G  2-CHLOROBENZOIC ACID, 98%          558,000  
M50850-500G 2-methylimidazole        2,415,000  
I9516-25ML 2-Propanol       1,099,000  CÓ SẴN
87748-5G 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) 98%       8,568,000  
A3903-250MG     ACIDO 1-AMINOCICLOPROPANO -1-CARBOXILICO       5,626,000  
95054-100MG Azelaic acid       1,211,000  
31224-100G     Chloramine T Trihydrate       1,693,000  
230375-500G Cobalt(II) nitrate hexahydrate       6,452,000  
C7727-500MG Curcumin       5,221,000 CÓ SẴN
205494-50G DIBUTYLZINNDICHLORID 96%       1,219,000 CÓ SẴN
215686-50G  Disperse Yellow 3       4,469,000 CÓ SẴN
104736-100G  ETHYL ISONICOTINATE, 98%       2,502,000  
E26266-1L  Ethylenediamine          893,000  
CRM18918 F.A.M.E. MIX, C8-C24, 100 MG NEAT       1,996,000  
F8630-1G Fibrinogen from bovine plasma       7,293,000  
G2500-100G Gelatin from porcine skin       1,516,000  
G2500-1KG Gelatin from porcine skin (Type A)       5,410,000  
G7141-50KU Glucose oxidase (Aspergillus niger)       3,226,000  
77332-100MG HRP – Horseradish peroxidase       4,632,000  
542334-100G-A IGEPAL® CO-630       1,528,000 CÓ SẴN
I5386-1G Indole-3-butyric acid          651,000 CÓ SẴN
414913-100G Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate       4,072,000 CÓ SẴN
P2126-100G L-Phenylalanine       3,291,000  
435015-250G Methyl 2-hydroxyethyl cellulose       2,135,000  
A3286-5G     N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE CE LL CULTURE*TEST          993,000  
E7750-25G N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride       8,961,000  
N5502-25G Nonanoic acid       1,308,000  
144509-25G N-PHENYLANTHRANILIC ACID, 98%       1,067,000 CÓ SẴN
743127-1G O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol mn 2.000       9,084,000  
P3813-10PAK  Phosphate buffered saline       1,927,000  
68388-50G PHYTIC ACID SODIUM SALT H YDRATE     13,038,000  
P2443-250G Pluronic F127       1,776,000  
729140-1G Poly(ethylene glycol) methyl ether thiol Mn 6.000       7,470,000 CÓ SẴN
1502310001 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART® 55-4     23,782,000 CÓ SẴN
C3020-100MG     QUITINA AZURADA       2,262,000  
198250-25G  Rose bengal       3,198,000  
S0417-10G SILIBININ       3,919,000  
161519-500G Sodium metabisulfite          798,000  
CRM47885 Supelco 37 Component FAME Mix       2,090,000 CÓ SẴN
207934-500G  Tetrafluoroboric acid solution       3,329,000 CÓ SẴN
T6634-1KU Thrombin from bovine plasma     15,232,000 CÓ SẴN
T6634-250UN Thrombin from bovine plasma       5,161,000  
T6146-25G Trypan Blue          885,000  
95271-250MG     Vitanmin K1            1,252,000  
Z3902-50MG Zerumbone       9,572,000  
221376-500G Zinc sulfate heptahydrate       2,525,000 CÓ SẴN
G5003-100UN α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae       1,691,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *