Lưu trữ Danh mục: Chuẩn USP

Chuẩn USP- Chuẩn dược điển Hoa Kỳ USP

Chuẩn USP là gì Chuẩn USP hay chuẩn đối chiếu USP được phân phối theo chỉ định của Dược điển Mỹ (US Pharmacopeia). Đựợc sử dụng để xác định thành phần, hoạt tính, chất lượng, độ tinh khiết của thuốc, thực phẩm chức năng và thành phần thực phẩm. Chất chuẩn USP hay chuẩn đối chiếu […]