DPPH – 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (D9132)

3.400.000 

Code: D9132
Đóng gói: 1g/chai

CAS No.:1898-66-4

Có sẵn 
Danh mục: Từ khóa: