Máy Đo PH/MV/Nhiệt Độ

17.950.000 

Model ORION STAR A121 (Cat.no. STARA1215) 
Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC – USA

CÓ SẴN