Máy đo pH/mV/ISE/NHIỆT ĐỘ – STARA2145

Model ORION STAR A214 (Cat.no. STARA2145)
Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC – USA