Hexane

Code: 104367
Tên thường gọi: n-Hexane
Công thức: CH3(CH2)4CH3
CAS No.: 110-54-3

CÓ SẴN

Danh mục: Từ khóa: