MUELLER-HINTON Agar

3.500.000 

MUELLER-HINTON Agar 
Mã hàng: 105437(500g/Chai)
Hãng: Merck
Có sẵn 7 chai

Danh mục:
Đọc tiếp

Baird-parker agar

Giá gốc là: 3.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.200.000 ₫.

Baird-parker agar

CODE: 105406, 500g/chai

HÃNG: Merck
Có sẵn 16 chai

Danh mục:
Đọc tiếp

Bile Aesculin Azide Agar

Giá gốc là: 7.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 7.000.000 ₫.

Bile Aesculin Azide Agar

CODEL 100072, 500g/chai
Hãng: Merck
Có sẵn 8 Chai

Danh mục:
Đọc tiếp

Thermo Scientific 940011 Ionic strength and pH adjustors ISA 5 M NaNO3

Thermo Scientific 940011 Ionic strength and pH adjustors ISA 5 M NaNO3

Thermo Scientific  Mfr # 940011 – Item # EW-05730-27 ( Cole-Pamer)

Đọc tiếp

Máy đo pH/mV/ISE/NHIỆT ĐỘ – STARA2145

Model ORION STAR A214 (Cat.no. STARA2145)
Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC – USA

Đọc tiếp

Potassium-sulfate-K2SO4-Merck-105153

Code: 105153
Đóng gói: 1Kg / Chai
Công thức: 
K2SO4
CAS No.:7778-80-5

CÓ SẴN

Danh mục:
Đọc tiếp

Folin-Ciocalteu′s phenol reagent-Merck-109001

Giá gốc là: 1.180.000 ₫.Giá hiện tại là: 970.000 ₫.

Code: 109001
Đóng gói: 100ml / chai

Có sẵn

Đọc tiếp

Dầu soi kính hiển vi (Immersion oil)-104699

Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 990.000 ₫.

Code: 104699
Đóng gói: 100ml/chai

CÓ SẴN

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.