Peptone

Code: 19942
Đóng gói: 500g / Chai
Tên thường gọi:
Peptone from vegetable
CAS No.:100209-45-8

Đặt hàng 3-6 tuần

Danh mục: Từ khóa: